Lijepa Crna Gora

Cilj takmičenja "Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru" je da podstakne učešće građana u kreiranju inovativnih rješenja za pet lokacija (na teritoriji opština Berane, Mojkovac, Rožaje, Žabljak i Šavnik), čiji potencijal trenutno nije u potpunosti iskorišten, a kojima treba osmisliti novu namjenu.

U toku je glasanje za finaliste, uključite se i glasajte!